Open Academy, o.z.

Študentská 272/7
040 01, Košice-Sever

IČO 50355414

O nás

Všetky updaty a aktivity publikujeme na facebooku.
Dokonca aj informácie o nás a kontakty nájdete na facebooku.

Vidíme sa tam.

Bankové spojenie

IBAN SK7783300000002601034598
SWIFT FIOZSKBAXXX